Obchodne podmienky

Zriaďovateľ  internetovej stránky www.gurutravel.sk je

Beáta Ižvoltová – GuruTravel
cestovná agentúra
sídlo: J. Pálkoviča 81/14, 020 01 Dolné Kočkovce

Fyzická osoba zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Považská Bystrica 2015/003653-2
Číslo živnostenského registra: 330-22153
Fakturačné údaje:  IČO: 48118508  DIČ: 1045353529
Bankové spojenie: VUB SK 79 0200 0000 0035 0018 1251

Kontakt: tel. 0902 68 55 77
Email:  cagurutravel@gmail.com

Cestovná agentúra GuruTravel sa týmto zaväzuje, že všetky osobné údaje /meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, a iné údaje./ a údaje spolucestujúcich osôb/ poskytnuté v časti Dovolenka pre Vás  sú chránené v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Poskytovateľ údajov týmto dáva svoj súhlas:

    • že dobrovoľne, pri plnom vedomí, bez akéhokoľvek nátlaku či donútenia poskytuje svoje osobné údaje a údaje spolucestujúcich osôb za účelom vyplnenia kontaktného formulára
    • že súhlasí so spracovaním všetkých osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. .
    • že súhlasí so spracovaním  údajov na pravidelné zasielanie ponúk od CA GuruTravel
  • Cestovná agentúra GuruTravel sa zaväzuje k tomu, že údaje poskytnuté zákazníkom nebudú použité na iné účely ani poskytnuté tretej strane.