Veľkonočné Nemecko z Púchova – Norimberg, Regensburg, Bamberg

Termín: 19.-21.4.2019 Akciová cena 192 € osoba

PROGRAM ZÁJAZDU

1. deň: 
So Slovenskom asi najviac historicky i geograficky prepojeným mestom z nášho bavorského trojlístka je Regensburg. Geograficky nás s ním spája Dunaj (mimochodom ide o najsevernejšie miesto, kadiaľ Dunaj preteká; a to budete pozerať, aký je tu ešte krásne čistý!), historický súdny proces s veľkomoravským panovníkom Rastislavom, ktorého nechal Ľudovít II. Nemec oslepiťa zavrieť do kláštora. Keďže sa Regensburg nachádza na dôležitej obchodnej križovatke (aj známa hodvábna cesta cezeň viedla), je jedinečným príkladom stredoeurópskeho obchodného centra z obdobia stredoveku. Jeho politický, hospodársky a náboženský význam už od 9. storočia dosvedčujú mnohé stavby zachované dodnes. Historické jadro (UNESCO), ktoré tvoria mohutné hradby, vysoké farebné budovy, úzke uličky a množstvo kostolov a kláštorov. Najdôležitejšou dominantou je jednoznačne Dóm sv. Petra s vytrážovými oknami z 13. stor. a zná- my Kamenný most (Die Steinerne Brücke), ktorý je považovaný za najstarší most Nemecka. Podľa legendy pri jeho výstavbe asistoval diabol, ktorému staviteľ za od- menu sľúbil tri duše ľudí, ktorí ako prví cez most prejdú. Ako to celé dopadlo?

2. deň: 
Norimberg je po Mníchove druhým najväčším mestom Bavorska. Napriek tomu, že počas druhej svetovej vojny bola jeho väčšia časť zničená, zopár budov predsalen prežilo (napríklad Hotel Elch – druhý najstarší hotel na svete). Zvyšok mesta bol obyvateľstvom vybudovaný nanovo, vďaka čomu sa radí medzi známe historické centrá. Na kopci sa týči pevnosť Keiserburg s vežou, na ktorú môžeme vyliezť a pozrieť si mesto z výšky. Gotický Kostol svätého Vavrinca skrýva neskutočné skvosty, ktoré prežili bombardovanie len vďaka pohotovému zásahu obyvateľstva. Neobídeme ani dvaďalšie mestské kostoly – St. Sebald a Frauenkirche. Počas prechádzky mestom sa viackrát stretneme s najznámejším norimberským rodákom Albrechtom Dürerom, a množstvom fontán, z pomedzi ktorých vás nadchne určite viacero – možno to bude „Manželskýkolotoč“ (Ehekarusel), možno Pekná fotnána (Der Schöne Brunnen), ktorá vraj plní želania. Jedno umelecké prepojenie tu nájdeme dokonca aj so Slovenskom. V Norimbergu žil a je pochovaný náš hádam najznámejší barokový maliar, Ján Kupecký. A vedeli ste, že prvou električkou tu neprepravovali ľudí, ale pivo?

3. deň: 
Mesto Bamberg (UNESCO) vyrástlo ako „franský Rím“ na siedmich kopcoch, kvôli čomu sa často zvykne označovať prívlastkom „Bergstadt“ (Mesto kopcov). Okrem toho je ale známy aj ako „Ostrovné mesto“ (Inselstadt), keďže jeho Stará radnica stojí na umelo vytvorenom ostrove uprostred rieky Regnitz. A tiež ako „Mesto záhrad“ (Gärtnerstadt). Miestnym obyvateľom sa totiž podarilo uchovať stredovekú mestskú štruktúru domácich záhrad. Biskupstvo zriadené v 11. storočí prvým cisárom Sv. rímskej ríše, Heinrichom II., stojí dodnes a v stredoveku bolo centrom kultúrneho aj politického života. Heinrich II., pýcha „Franskej ríše“, je tu aj pochovaný – v bamberskom Dóme. Okrem jeho hrobu ukrýva Dóm aj sochu záhadného rytiera. Že by to bol naozaj Sv. Štefan, uhorský kráľ? Množstvo druhov piva radí Bamberg k bavorským jednotkám.

CENA ZAHŔŇA:Autokarovú dopravu zo ZA, Púchova, TN, TT, BA
2x ubytovanie v 3* hoteloch s raňajkami
sprievodcu CK
poistenie proti insolventnosti
CENA NEZAHŔŇA:​VstupyKomplexné cestovné poistneniePobytovú daň v hoteli
OSTATNÉ DOPLATKY:Za 1/1 izbu 57 €Za 1 večeru 15 € Za miesto v prednej polovici autokaru 10 €za nástupné miesto v NR 20 €